Empresas adheridas

TICMOVEO, S.L.
Actividades informáticas, portais web e procesamento de datos
Praza de Europa 10-A, 6º. Área Central. Polígono de Fontiñas.
15707 - Santiago de Compostela
A Coruña
607183713

Quen somos?
Con sedes en Galicia, Valencia e Madrid, e impulsada por Palma Tools e Tema Grupo Consultor, empresas referentes no sector da mobilidade, TICMoveo ofrece solucións tecnolóxicas a medida grazas a un equipo multidisciplinar de consultores con amplas traxectorias tanto no sector das tecnoloxías coma no do transporte.

Que ofrecemos?
A nosa misión e visión é aportar valor aos nosos clientes, ofrecendo un servizo de consultoría e desenvolvemento dinámico e innovador, sustentado nos nosos valores fundamentais:

 • Xestión dende a cercanía
 • Perspectiva global e raíces en Galiza
 • Background tecnolóxico
 • Experiencia no soporte á Administración

Os nosos servizos

Mobilidade e Transporte:

 • Sistemas Centrais de Xestión de Medios de Pago e de tratamento intelixente na mobilidade, servizos cidadáns e turismo
 • Sistemas de Axuda á Explotación e de información ao viaxeiro e o turista
 • Implantación de redes de recarga do vehículo eléctrico

Asistencia Técnica na implantación e xestión:

 • Soporte en sistemas ITS embarcados (SAE, monética) e backoffice
 • Asistencia Técnica a entidades públicas e privadas
 • Sistemas avanzados de ticketing sen contacto
 • Sistemas de optimización e axuda á operación do transporte con ferramentas XIS e CAD
 • Redacción de ofertas e pregos técnicos

Desenvolvemento e formación:

 • Ferramentas, compoñentes e aplicacións especializadas do sector
 • Desenvolvemento de aplicacións web e móbil chave en man
 • Aplicacións de intelixencia de datos (cadros de mando, Big Data, reporting)
 • Formación e especialización no coñecemento das tecnoloxías

Outra información de interese
Contamos con seguro médico privado e levamos anos aplicando políticas de teletraballo e horarios flexibles.