Retorna

Área
I + D + i

MEDIDAS:

Obxectivo 1º

Informar aos/ás presentes e futuros/as retornados/as das medidas específicas dirixidas aos/ás investigadores/as.

Oficina Integral de Asesoramento ao Retorno

A Oficina Integral de Asesoramento ao Retorno ofrecerá información sobre os programas destinados a investigadores/as e ao emprendemento innovador.

Obxectivo 2º

Promover a captación e retorno de investigadores/as á Galicia territorial fomentando a súa incorporación aos distintos centros de coñecemento e institucións que traballan no eido do I+D+i.

 

Programa Oportunius

O Programa Oportunius está dirixido á captación e retorno de investigadores/as de ata 35 anos a través de:

  • a) Contrato estable e apoio económico para investigadores/as excelentes (gañadores/as dunha grant ERC).
  • b) Apoio económico a través dun convenio coas institucións de acollida galegas para apoiar a actividade de investigadores/as que foron finalistas en convocatorias do ERC para que melloren a súa proposta e volvan a presentar a súa solicitude.
  • c) Formación e asesoramento para presentarse a convocatorias do ERC.

Programa Oportunius | Acceder

Programa Principia

O Programa Principia busca fomentar a incorporación de persoal técnico e investigador novo nas nosas empresas e centros de coñecemento a través dun incentivo de 10.000 euros por contrato. O alcance previsto é incorporar entre 100 e 150 técnicos/as cualificados/as ao ano en empregos de alto valor engadido. | Acceder

Programa Talento Sénior

O Programa Talento Sénior, destinado a fomentar a captación internacional ou a retención de investigadores/as excelentes ou especialmente cualificados/as para que desenvolvan a súa investigación en empresas ou centros de coñecemento situados en Galicia. | Acceder

Obxectivo 3º

Fomentar e apoiar a creación de empresas no eido da innovación.

Rede Galega de Aceleradoras da Innovación

A Rede Galega de Aceleradoras da Innovación ofrece un apoio intensivo nas primeiras etapas de nacemento empresarial prestando soporte específico á evolución desde ideas incipientes a prototipos, ou desde os prototipos ata produtos listos para o mercado a través dunha programación temporal inferior ao habitual nestes procesos, e captando proxectos desenvolvidos por investigadores/as e emprendedores/as no estranxeiro. | Acceder