Retorna

Área
Asesoramento e Seguimento

MEDIDAS:

Obxectivo 1º

Crear un sistema de xestión integral do retorno, como proxecto piloto cofinanciado con cargo ao Programa Operativo FSE-Galicia 2014-2020, a través dunha oficina física en Galicia, co obxectivo de facilitar ás persoas emigrantes retornadas e ás súas familias un servizo de portelo único con asesoramento e seguimento personalizado nas áreas de:

  • Emprego e formación
  • Social
  • Educativa
Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno

Creación da Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno, integrada por un conxunto de técnicos/as cualificados/as, para asesorar de forma presencial e efectuar un seguimento personalizado ás persoas emigrantes retornadas e as súas familias no eido dos obxectivos temáticos previsto no PO FSE Galicia 2014-2020. 

Obxectivo 2º

Facilitar o acceso a todas as medidas de fomento do retorno a todos/as os/as galegos/as no exterior a través das TICs.

Portal Galicia Retorna

Creación da Plataforma Virtual do Retorno, que concentrará toda a información desta iniciativa transversal | Acceder

Teléfono de atención ao retorno

Crear un teléfono de atención ao/á retornado/a | Acceder

Obxectivo 3º

Que os/as galegos/as residentes no exterior coñezan as medidas que se recollen neste documento.

Encontros informativos no exterior

Intensificar a divulgación dos programas da Xunta de Galicia no exterior, organizando encontros informativos en puntos de encontro da diáspora.

Divulgación polas comunidades galegas das accións do retorno

Incentivar ás comunidades galegas do exterior para que divulguen no país de residencia as accións do retorno.

Obxectivo 4º

Que os/as emigrantes que retornaron recentemente a Galicia dispoñan de fontes de información válidas para a súa integración social e laboral.

Proxectos de integración das asociacións

Incentivar ás asociacións que desenvolvan proxectos dirixidos á integración dos/as emigrantes retornados/as.