Liñas de axuda

Ex. 19.06.2021
Ex. 19.06.2021
 • 153 Programa de actividades de campamentos e campos de traballo 2009
  A Secretaría Xeral de Emigración ten coma un dos seus obxectivos promover a participación da colectividade galega no exterior na nosa vida cultural e social, o desenvolvemento de actividades culturais, de accións solidarias e tempo libre dirixidas á xuventude do exterior, así como o fomento da partiparticipación dos mozos e mozas descendentes de galegos nos programas e servizos a favor da xuventude.
  Nome do programa: Programa de actividades de Campamentos e Campos de Traballo 2009.  Destinatarios: Mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de galegos e que residan no exterior.  Características: Requisitos dos beneficiarios: Poderán ser beneficiarios deste programa os mozos e mozas... Máis información
  Procedemento pechado
 • 152 153 166 154 Programa de Formadores Colaboradores 2009
  A Secretaría Xeral de Emigración convoca as listas de formadores colaboradores para impartir seminarios fóra de Galicia, para emigrantes galegos e os seus descendentes nas especialidades de folclore tradicional galego e cociña tradicional galega.
  Nome do programa: Convocatoria de listas de formadores colaboradores  Destinatarios: Poderán solicitar a súa inscrición como formador as persoas que posúan unha titulación e/ou experiencia profesional, competencia pedagóxica na/s área/s formativa/s, e reúnan os seguintes requisitos: Para os... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Curso de Auxiliar de Enfermería de Xeriatría 2009
  A Secretaría Xeral de Emigración convoca los cursos de Auxiliar de Enfermería de Xeriatría para o ano 2009, que se celebrarán en Bos Aires e Montevideo.
  Nome do programa: Curso de Auxiliar de Enfermería de Xeriatría 2009. Destinatarios: Cidadáns galegos e os seus descendentes ata o segundo grao de consanguinidade residentes fóra de Galicia que cumpran os requisitos esixidos para cada unha das modalidades convocadas. Características: Módulos do... Máis información
 • 153 Seminarios de baile, música e cociña tradicional galega 2009
  A Secretaría Xeral de Emigración, co obxectivo de potenciar os costumes e tradicións galegas, convoca distintos programas formativos de baile, música e cociña tradicional galega, que se realizarán nas entidades galegas do exterior, de xeito que se manteña viva a nosa identidade e se promocione a nosa cultura na Galicia exterior.
  Nome do programa: Seminarios de baile, música e cociña tradicional galega Destinatarios: Poderán solicitar estes seminarios as entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou a súa condición de centro colaborador, así como as asociacións inscritas no Rexistro de Comunidades Galegas ou... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Curso de Auxiliar de Enfermería de Xeriatría 2009
  A Secretaría Xeral de Emigración convoca los cursos de Auxiliar de Enfermería de Xeriatría para o ano 2009, que se celebrarán en Bos Aires e Montevideo.
  Nome do programa: Curso de Auxiliar de Enfermería de Xeriatría 2009. Destinatarios: Cidadáns galegos e os seus descendentes ata o segundo grao de consanguinidade residentes fóra de Galicia que cumpran os requisitos esixidos para cada unha das modalidades convocadas. Características: Módulos do... Máis información

Páxinas