Liñas de axuda

Ex. 27.06.2022
Ex. 27.06.2022
 • 153 Seminarios de baile, música e cociña galega 2010
  A Secretaría Xeral da Emigración, co obxectivo de potenciar os costumes e tradicións galegos, convoca os distintos programas formativos de baile, música tradicional e cociña galega.
  Nome do programa: Seminarios de baile, música e cociña galega 2010 Destinatarios: Poderán solicitar a organización destes seminarios as entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou a súa condición de centro colaborador, así como as asociacións inscritas no Rexistro de Comunidades... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas e subvencións destinadas aos grupos folclóricos nos actos do V Día da Galicia Exterior 2010
  Coincidindo coa celebración en Santiago de Compostela dos anos santos xubilares, a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral da Emigración, convoca as comunidades galegas do exterior a participaren nunha manifestación en que se materialice a súa realidade e importancia.
  Nome do programa: Axudas e subvencións destinadas ás entidades galegas no exterior para a participación dos seus grupos folclóricos nos actos do V Día da Galicia Exterior, que se celebrará en Santiago de Compostela no ano 2010. Destinatarios: Poderán ser beneficiarios das axudas establecidas... Máis información
  Procedemento pechado
 • 166 Axudas extraordinarias a emigrantes galegos retornados e a os seus familiares para o exercicio 2010
  A Secretaría Xeral da Emigración convoca axudas extraordinarias a emigrantes galegos retornados e aos seus familiares para o exercicio 2010.
  O obxecto é a concesión de axudas extraordinarias e non periódicas dirixidas aos/ás emigrantes galegos/as retornados/as e aos seus familiares, para axudar a facer fronte aos gastos extraordinarios derivados do seu retorno á Comunidade Autónoma de Galicia. Nome do programa: Axudas... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Escolas Abertas Presenciais 2010
  Obradoiros de formación e especialización de carácter presencial que se desenvolverán durante o vindeiro mes de xullo en Santiago de Compostela.
  Nome: Escolas Abertas Presenciais 2010 Características: Modalidades: Obradoiros de formación de nivel intermedio: Asociacionismo, participación e información xuvenil TIC (novas tecnoloxías) Xestión de asociacións e entidades sen ánimo de lucro Gaita tradicional galega Canto... Máis información
 • 153 Programa de viaxes "Reencontros na casa" para residentes no exterior 2010
  O programa Reencontros na casa está orientado a promover o contacto dos galegos residentes no exterior coa súa terra e cos seus familiares, fortalecendo así os vínculos de unión con Galicia.
  Nome: Programa "Reencontros na casa". Destinatarios: Poderán ser solicitantes deste programa aquelas persoas que cumpran os seguintes requisitos: Ser emigrante galego. Ter a nacionalidade española. Residir en América. Ter cincuenta e cinco anos ou máis de idade contados na data... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas para a participación en actividades de campamentos e campos de traballo 2010
  O programa de actividades de campamentos e campos de traballo para o ano 2010 ten por finalidade facilitar á mocidade da Galicia exterior o contacto coa realidade galega e o encontro cos seus familiares.
  Nome do programa: Programa de actividades de Campamentos e Campos de traballo 2010. Destinatarios: Poderán ser beneficiarios deste programa os mozos e mozas que cumpran os seguintes requisitos: a) Ter residencia habitual fóra de Galicia. b) Ter nacido en Galicia ou ser descendente de galego ata o... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas económicas individuais a galegos residentes no exterior 2010
  O programa "Axudas económicas individuais a galegos residentes no exterior" para o ano 2010, ten como obxecto a concesión de axudas económicas individuais e de carácter social, dirixidas aos emigrantes de nacionalidade española e de orixe galego, e a determinados familiares, residentes no extranxeiro, que se atopen en situación de precariedade económica. Están destinadas a cubrir as necesidades básicas de subsistencia e atención sociosanitaria.
  Nome do programa: Axudas económicas individuais a galegos residentes no exterior 2010. Destinatarios: Os emigrantes de orixe galego residentes no exterior e os seus descendentes ata o 2º grao de consanguinidade, que teñan a condición de galego. A forma de acreditar esta condición señalase... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas e subvencións correspondentes a diversos programas de actuación en favor das comunidades galegas no exterior para o exercicio 2010
  O obxecto deste programa é a concesión de axudas e subvencións destinadas ás entidades galegas no exterior para o exercicio 2010.
  Nome do programa: Axudas e subvencións a programas de actuación en favor das comunidades galegas no exterior 2010.  Destinatarios: Poderán ser beneficiarios das axudas establecidas para este programa as entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou a súa condición de centro... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas e subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural ás comunidades galegas no exterior para o exercicio 2010
  O obxecto deste programa é a concesión de axudas ás entidades galegas no exterior para contribuír ao financiamento dos gastos derivados dos investimentos que realicen durante o exercicio 2010.
  Nome do programa: Axudas e subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural ás comunidades galegas no exterior para o exercicio 2010 Destinatarios: Poderán ser beneficiarios destas axudas as entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou condición de centro colaborador.... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas e subvencións destinadas ás entidades galegas no exterior para a realización de proxectos promovidos pola xuventude no exercicio 2010
  Este programa ten por obxecto a realización de proxectos promovidos pola xuventude durante o exercicio 2010.
  Nome do programa:Axudas e subvencións destinadas ás entidades galegas no exterior para a realización de proxectos promovidos pola xuventude no exercicio 2010 Destinatarios: Poderán ser beneficiarios das axudas establecidas para este programa as entidades galegas que teñan recoñecida a... Máis información
  Procedemento pechado

Páxinas