Liñas de axuda

Ex. 07.06.2023
Ex. 07.06.2023
 • 153 Xornadas dirixidas a Xóvenes Galegos e descendentes residentes no Brasil
  Convocatoria da Peña Galega da Casa de España. Descarga aquí o Formulario de inscrición nas Xornadas, a celebrar en Río de Xaneiro do 8 ao 10 de outubro de 2010.
  Denominación: Xornadas dirixidas a Xóvenes Galegos e descendentes residentes no Brasil Lugar de celebración: Río de Xaneiro Datas de celebración: 8, 9 e 10 de outubro de 2010 Data límite de inscrición: 3 de outubro de 2010 Solicitudes de inscrición: Descargar e cubrir este formulario (picar aquí... Máis información
 • 153 Xornadas dirixidas a Xóvenes Galegos e descendentes residentes na Arxentina
  Convocatoria do "Centro Galicia de Buenos Aires". Descarga aquí o Formulario de inscrición nas Xornadas, a celebrar en Bos Aires (Arxentina) do 29 ao 31 de outubro de 2010
  Denominación: Xornadas dirixidas a Xóvenes Galegos e descendentes residentes na Arxentina Lugar de celebración: Bos Aires Datas de celebración: 29, 30 e 31 de outubro de 2010 Data límite de inscrición: 24 de outubro de 2010 Solicitudes de inscrición: Descargar e cubrir este formulario (picar aquí... Máis información
 • 153 Programa Formativo de Redes Socias na Web e Técnicas de Hardware da Fundacion Galicia Emigracion
  A Fundación Galicia Emigración desenvolve en Zürich (Suiza), un Programa Formativo de REDES SOCIAS NA WEB E TÉCNICAS DE HARDWARE, co obxectivo de proporcionar unha capacitación que potencie a vinculación dos emigrantes galegos con Galicia e favoreza tamén a súa inserción laboral e promoción profesional. Descargue aquí o formulario de inscrición.
  Beneficiarios: Emigrantes galegos e os seus descendentes ata segundo grado de consanguinidade, residentes en Suiza, maiores de 18 anos  e con nacionalidade española. Duración: 100 leccións de 45 minutos cada unha, en horario de fin de semana. Contidos: a) REDES SOCIAS NA WEB (40 leccións de 45... Máis información
 • 153 Jornadas de la Juventud Gallega en México
  Formularios de inscrición para a participación nas Jornadas de la Juventud Gallega, a celebrar no Centro Gallego de México, México D.F., o 10, 11 e 12 de setembro de 2010.
  Denominación: Jornadas de la Juventud Gallega en México Lugar de celebración: México D.F. Datas de celebración: 10, 11 e 12 de setembro de 2010 Data límite de inscrición: ata o 10 de setembro de 2010 Solicitudes de inscrición: Descargar e cubrir este formulario (picar aquí) e enviar: por e-mail... Máis información
 • 166 154 Programa Formativo de “Servizos á Familia e Traballo no Fogar”, da Fundación Galicia Emigración.
  A Fundación Galicia Emigración, co obxectivo de promover a inserción laboral e a promoción profesional dos emigrantes retornados e inmigrantes residentes en Galicia, pon en marcha en Lugo, un PROGRAMA FORMATIVO DE “SERVIZOS Á FAMILIA E TRABALLO NO FOGAR”, que capacita para coidar, manter e controlar todo o relacionado co fogar e os integrantes da unidade familiar.
  Beneficiarios: Emigrantes retornados e inmigrantes. Programa Formativo: A duración será de 100 horas lectivas. MÓDULO 1: Técnicas de limpeza e coidados no fogar (Duración 12 h.) MÓDULO 2: Preparación e elaboración de menús (Duración 12 h.) MÓDULO 3: Atención e coidado dos nenos, maiores e... Máis información
 • 166 154 Axudas a entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas destinados a favorecer os procesos de acollida e integración da poboación inmigrante e retornada en Galicia.
  A Secretaría Xeral da Emigración convoca axudas dirixidas ás entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas que conteñan actividades e accións destinadas a favorecer os procesos de acollida e integración da poboación inmigrante e retornada na Comunidade Autónoma Galega.
  Beneficiarios: Entidades sen ánimo de lucro con personalidade xurídica propia con experiencia e capacidade en actuacións que favorezan a acollida e integración de persoas inmigrantes e retornadas e que teñan o seu domicilio social en Galicia. Ámbito: Actuacións na Comunidade Autónoma Galega... Máis información
  Procedemento pechado
 • 166 154 Axudas a concellos, mancomunidades e consorcios locais para a realización de Programas e acollida e integración de retornados e inmigrantes extracomunitarios.
  A Secretaría Xeral da Emigración convoca axudas dirixidas ás entidades locais da Comunidade Autónoma Galega que desenvolvan programas que favorezan a integración e plena integración social de poboación retornada e inmigrantes extracomunitarios, así como o seu reforzo educativo.
  Beneficiarios: Concellos Mancomunidades de Concellos e Consorcios Locais que desenvolvan a súa actividade na Comunidade Autónoma de Galicia. Prazo de Presentación: Ata o luns 23 de agosto de 2010 Presentación das solicitudes: As solicitudes de subvencións xunto co resto da... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas do programa "Ven a Galicia, ben en Galicia" para residentes no exterior 2010
  Resolución do 16 de xuño de 2010, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa "Ven a Galicia, ben en Galicia" para residentes no exterior e se convocan as correspondentes ao ano 2010.
  Prazas convocadas, achegas económicas e datas de realización: 1. O número de prazas convocadas para o ano 2010 é de 77. 2. Os participantes residentes noutras comunidades autónomas de España e en Portugal aboarán 60 € en concepto de parte do pagamento dos gastos de traslado no caso de que... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas correspondentes ao programa Reencontros na terra para residentes no exterior
  Resolución do 9 de xuño de 2010, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas correspondentes ao programa Reencontros na terra para residentes no exterior e se convocan as correspondentes ao ano 2010.
  Así mesmo, convócanse as axudas correspondentes ao ano 2010. Prazas convocadas: A asignación do número de prazas realizada en función das necesidades reais e das demandas constatadas nos diferentes países queda fixada para o ano 2010, do seguinte modo: Países Nº de prazas Arxentina: 113 Brasil... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Bolsas para estudos universitarios,intercambios universitarios e de formación profesional en Galicia 2010-2011.
  Correción de erros.-Resolución do 4 de xuño de 2010, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras do programa de bolsas destinadas aos cidadáns galegos residentes no exterior para a realización e estudos universitarios oficiais, intercambios universitarios e estudos de formación profesional en Galicia e a convocatoria para o curso académico 2010-2011
  Nome do programa: Bolsas destinadas aos cidadáns galegos residentes no exterior para a realización de estudos universitarios oficiais, intercambios universitarios e estudos de formación profesional en Galicia e a convocatoria para o curso académico 2010-2011. . Obxecto: Esta resolución ten por... Máis información

Páxinas