Liñas de axuda

Ex. 21.12.2022
Ex. 21.12.2022
 • 153 Axudas económicas individuais a galegos e galegas residentes no exterior. Exercicio 2021
  Información do programa e formularios de solicitude das axudas económicas individuais de carácter social dirixidas a emigrantes galegos e galegas residentes no estranxeiro que posúan a nacionalidade española e a determinados/as familiares, que se atopen en situación de necesidade económica. Estas axudas están destinadas a cubrir as necesidades básicas de subsistencia e atención sociosanitaria.
  As persoas destinatarias: Emigrantes galegos e galegas, os seus fillos e as súas fillas, maiores de 18 anos, que posúan a condición de galego/a de acordo co que se establece no artigo 3º.2 do Estatuto de autonomía de Galicia. A forma de acreditar a dita condición de galego/a sinálase no artigo 14... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas de emerxencia social. Ano 2020
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Obxecto e finalidade das axudas: Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases  polas que se rexerá a concesión de  axudas dirixidas a persoas emigrantes de nacionalidade española e de orixe galega residentes no exterior, que carezan dos recursos económicos necesarios para atender situacións... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Reencontros de lecer. Ano 2020
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Obxecto e finalidade das axudas: Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases  polas que se rexerá o programa “Reencontros de Lecer” para persoas emigrantes e fillos/as de emigrantes residentes en Europa orientado a promover o contacto das persoas galegas residentes en países europeos coa súa... Máis información
  Procedemento pechado
 • 667 166 Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas galegas retornadas e dos/as seus/súas descendentes na Comunidade Autónoma Galega para o ano 2020
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Obxecto: Promover o retorno das persoas galegas retornadas a través do fomento do autoemprego e a actividade emprendedora das persoas galegas retornadas e dos/as seus/súas descendentes na Comunidade Autónoma galega, subvencionando o seu establecemento como traballadores/as autónomos/as ou por... Máis información
  Procedemento pechado
 • 166 Axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas para o ano 2020
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Obxecto das Axudas: A Secretaría Xeral da Emigración convoca as axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas para o ano 2020 e aproba as bases que regularán o procedemento  de concesión. O obxecto é a concesión de axudas extraordinarias e non periódicas dirixidas a persoas... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural e adquisición de equipamentos ás comunidades galegas no exterior para o exercicio 2020
  Información e instrucións para presentar as solicitudes.
  Programas de axudas e subvencións: Programa A. Axudas para obras de ampliación, reforma, rehabilitación e conservación de instalacións e/ou do patrimonio cultural. Programa B. Axudas para a mellora de dotacións e equipamentos de carácter inventariable. Entidades destinatarias: As entidades... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 166 Programa de Bolsas Excelencia Mocidade Exterior 2020
  Información e acceso aos formularios para cumprimentar a solicitude.
  OBXECTO: Ofertar aos/ás galegos/as universitarios/as residentes no estranxeiro, a posibilidade de adquirir unha especialización académica de máster nunha universidade galega, coa finalidade de que amplíen a súa formación e adquiran competencias e habilidades que favorezan a súa inserción laboral e... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Escolas Abertas 2020
  Información.
  Modalidades dos obradoiros Gaita tradicional galega Baile tradicional galego Percusión tradicional galega Canto popular e pandeireta Confección de traxe tradicional galego Formación de persoal directivo das entidades galegas do exterior Cociña galega Destinatarios Persoal directivo e... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Programa de axudas para a participación no Programa “Conecta con Galicia”, Actividades de Aire Libre no ano 2020
  Información do programa “Conecta con Galicia”, actividades de aire libre dirixidos a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de galegos e que residan no exterior e formularios para a inscrición.
  Obxecto: Facilitar á mocidade da Galicia exterior o contacto coa realidade galega e o encontro cos seus familiares. Requisitos esenciais dos participantes: mozos e mozas de entre 15 e 20 anos, residentes habituais fóra de Galicia, nacidos en Galicia ou descendentes de persoas emigrantes galegase... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas do programa "Reencontros na Casa" para residentes no exterior. Ano 2020
  Información do programa e formularios de inscrición.
  Correo para solicitar información: accion.social.emigracion@xunta.gal Obxecto e finalidade das axudas: O programa “Reencontros na Casa” está orientado a promover o contacto de galegos e galegas residentes no exterior coa súa terra e coas súas familias, fortalecendo así os vínculos de unión con... Máis información
  Procedemento pechado

Páxinas