Perfil do Contratante

Dende o Perfil do Contratante pode obter información sobre os procedementos de contratación da Secretaría Xeral da Emigración, así como acceder á información sobre os procedementos de contratación da Xunta de Galicia.


Lista de concursos na plataforma de contratación pública de Galicia: