Prestacións para "Nenos da Guerra"

  • Lei 3/2005, do 18 de marzo, pola que se recoñece unha prestación económica aos cidadáns de orixe española desprazados ao estranxeiro, durante a súa minoría de idade, como consecuencia da Guerra Civil, e que desenvolveron a maior parte da súa vida fóra do territorio nacional (BOE núm. 68, de 21/03/2005).
  • Orde TAS/1967/2005, do 24 de xuño, pola que se establecen as disposicións para o desenvolvemento e aplicación da Lei 3/2005, do 18 de marzo, pola que se recoñece unha prestación económica aos cidadáns de orixe española desprazados ao estranxeiro, durante a súa minoría de idade, como consecuencia da Guerra Civil, e que desenvolveron a maior parte da súa vida fóra do territorio nacional (BOE núm. 151, do 25 de xuño de 2005).
  • Resolución do 4 de xullo de 2006, da Dirección Xeral de Emigración, pola que se establece o prazo para a presentación da fe de vida e declaración de ingresos para os beneficiarios de pensións asistenciais por ancianidad e das prestacións económicas recoñecidas aos cidadáns de orixe española desprazados ao estranxeiro, durante a súa minoría de idade, como consecuencia da Guerra Civil e que desenvolveron a maior parte da súa vida fóra do territorio nacional (BOE núm. 168, do 15 de xullo de 2006).
  • Resolución do 8 de abril de 2008, da Dirección Xeral de Emigración, pola que se desenvolve o procedemento de determinación da situación de incapacidade absoluta comprendida na prestación por razón de necesidade en determinados supostos (BOE núm. 107, do 3 de maio de 2008).
540 lecturas