Orde TAS/561/2006 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas asistenciais correspondentes aos programas de actuación en favor dos emigrantes españois

Orde TAS/561/2006, do 24 de febreiro, pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas asistenciais correspondentes aos programas de actuación en favor dos emigrantes españois non residentes en España (BOE núm. 52, do 2 de marzo de 2006).

Documentación asociada
Documentación asociada
Orde TAS/561/2006713.45 KB
352 lecturas