Lei da Memoria Histórica (Lei 52/2007, de 26 de decembro)

Lei 52/2007, do 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos e se establecen medidas en favor de quen padeceu persecución ou violencia durante a guerra civil e a ditadura (BOE núm. 310, de 27/12/2007).

1457 lecturas