Acordo España - Australia relativo ao programa de mobilidade da xuventude

Aplicación provisional do Acordo entre o Goberno do Reino de España e o Goberno de Australia relativo ao programa de mobilidade para a xuventude, feito en Canberra o 3 de setembro de 2014 (BOE do 19 de setembro de 2014); e Entrada en vigor do Acordo entre o Goberno do Reino de España e o Goberno de Australia relativo ao programa de mobilidade para a xuventude, feito en Canberra o 3 de setembro de 2014 (BOE núm. 142, do 15 de xuño de 2015).

628 lecturas