Espazos do Consello Comunidades Galegas

A Secretaria Xeral da Emigracion pon a disposicion de todos os membros do Consello de Comunidades Galegas -o maximo organo representativo das comunidades galegas asentadas fora de Galicia- estes espazos colaborativos no que os centros galegos de todo o mundo tenen o seu punto de encontro coas outras entidades con galeguidade reconecida e coa administracion autonomica galega.

Aqui os membros do Consello de Comunidades Galegas poden achegar e obter informacion, compartir documentacion e comunicarse de forma directa coas outras Comunidades Galegas e coa SXE, para asi facilitar de forma plena a sua participacion na vida social e cultural de Galicia.

Para poder acceder ao espazo ten que estar rexistrado.

Para obter mais informacion ponase en contacto connosco.