COMO SOLICITO A BOLSA?

  • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario electrónico normalizado, accesible na Sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal e tamén accedendo nesta web no apartado das Bolsas Inscríbete aquí.
  • Os/as solicitantes deberán cumprimentar todos os formularios que figuren na aplicación informática e enviar dixitalizados os documentos requiridos. Unha vez completada, o/a solicitante deberá confirmala. A confirmación da solicitude comporta a súa presentación e rexistro a todos os efectos. Unha vez confirmada a solicitude, non poderá ser modificados ningún dos datos cumprimentados nos formularios.
  • Dentro destes formularios, deberán cumprimentar a memoria de motivación para realizar un curso de máster en Galicia, importancia para á súa propia especialización académica e interese de desenvolver a súa carreira profesional nesta Comunidade Autónoma.