Como se solicita e en que prazo?

  • Terás que presentar a solicitude de bolsas por medios electrónicos a través do formulario accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia sede.xunta.gal (o procedemento habilitarase proximamente).
  • O prazo remata o día 31 de maio de 2018 ás 24:00 h (hora peninsular española).