A QUEN ME DIRIXO SE NECESITO MÁIS INFORMACIÓN SOBRE A UNIVERSIDADE DE VIGO?

A través destas ligazóns facilítase información útil aos/ás estudantes tanto antes da viaxe como ao chegar á UVIGO:

No caso de que necesites calquera información a maiores, podes contactar directamente a través do correo electrónico:  posgrao1@uvigo.es