A QUEN ME DIRIXO SE NECESITO MÁIS INFORMACIÓN SOBRE A UNIVERSIDADE DA CORUÑA?

  • A través desta ligazón (picar aquí)  e desta Guía facilítase información útil ás/aos estudantes tanto antes da viaxe como ao chegar á UDC.
  • No caso de que necesites calquera información a maiores, podes contactar directamente a través do correo electrónico: vepeu@udc.gal