É OBRIGATORIO ESTAR PREINSCRITO/A OU MATRICULADO/A NUN DOS MÁSTERES ANTES DE SOLICITAR A BOLSA?

Non, simplemente terás que cumprimentar a declaración que se inclúe no formulario de solicitude da Bolsa sinalando o/os Máster/es no/s que vas realizar a túa preinscripción.