QUE GASTOS FINANCIA A BOLSA?

Co importe da bolsa debes afrontar todos os gastos necesarios para a realización do máster:

  • Gastos de preinscrición, administrativos e da matrícula na universidade pública galega
  • Viaxe desde o país de procedencia a Galicia
  • Aloxamento e a manutención en Galicia e a subscrición dun seguro médico, no seu caso