A QUEN VAN DIRIXIDAS AS BOLSAS?

  • As bolsas están dirixidas a titulados/as universitarios/as galegos/as nunha licenciatura/grao ou diplomatura oficial e que residan no exterior.
  • Podes optar a unha das bolsas se tes a nacionalidade española.
  • Tamén debes estar vinculado/a a Galicia dunha das seguintes maneiras:
  1. Podes ter nacido en Galicia ou ter residido en Galicia de forma continuada durante 10 anos tendo a nacionalidade española antes de emigrar.
  2. Podes ser descendente por consanguinidade dunha das persoas do suposto anterior, sempre que naceras no estranxeiro e esteas vinculado/a a un concello galego no PERE (Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro).