ATA CANDO A PODO SOLICITAR?

Terás que presentar a túa solicitude por vía electrónica a través do formulario accesible na sede.xunta.gal ata o día o 31 de maio de 2017 ás 24:00 h (horario de España).