Cultura, ocio e deporte

  • De entre os variados autores que dan brillo ás letras mindonienses queremos lembrar hoxe a figura de Xan de Masma. Se cadra non é un dos escritores máis coñecidos, mais non por iso deixa de ser digno de recoñecemento e, facemos fincapé na suxestión,...
  • Naceu o día 31 de outubro de 1851 no concello de Baiona (Pontevedra). No ano 1869 chega a Montevideo e empeza a traballar como empregado da ferraxaría dos "Señores Staricco y Cia.", estabelecida na Rúa Rincón nº 650, esquina Bartolomé Mitre.  No ano 1878...
  • Pasou a súa infancia e xuventude na súa vila natal. Sendo moi novo estableceuse en Arxentina e traballou como comerciante en Rosario de Santa Fé, onde acumulou un importante capital. Membro sobranceiro da "Asociación de Socorros Mutuos" e da directiva do...
  • Trinquete Solloso foi exemplo do emigrante implicado dentro da colonia galega da Habana. En efecto, ademais de atender o seu negocio de papelaría, o noso protagonista colaborou coas principais publicacións galegas da capital de Cuba, ocupando tamén...
  • O nome de Araujo de Lira está asociado ao xornal cubano máis importante de todos os tempos: Diario de la Marina, do cal foi propietario e primeiro director. Araujo foi valedor na Habana dos intereses materiais de comerciantes e facendeiros. Ao longo da...
  • Laureano Rodríguez foi exemplo do grande comerciante galego en Cuba. A importante posición que acadou grazas aos seus negocios traduciuse nunha relevante posición social que o levou a ocupar importantantes postos, tanto no seo da colonia galega como na...
  • A vida de Manuel Vázquez Castro estivo completamente dedicada ao exercicio do xornalismo na emigración. Hai figuras do xornalismo galego na Habana, como tamén hai ilustres xornalistas galegos en Bos Aires. Ora ben, poucos poden atribuírse, como Vázquez...
  • Na historia das migracións hai unha importante dose de aventura. Neste senso, a emigración galega non é unha excepción. Así, a chegada a Cuba de Martínez Quelle non segue as canles prototípicas da inmesa maioría dos emigrantes. Ao noso protagonista a...
  • Una playa inmensa, y nada más. Ni caseta, ni agua, ni comida, ni enfermeros, ni medicinas. Sólo la arena y el mistral. Y los senegaleses. Altos y negros, semejan niños a los que se ha dado un fusil y un uniforme y una orden de matar. Con estas palabras...
  • Conde Salgado podería ser definido como o emigrante instruído. Aínda que os seus comezos na emigración podemos atopalos no comercio, como milleiros de galegos emigrados, a súa dedicación ao xornalismo e á docencia en Arxentina foi total. Ricardo Conde...

Páxinas