A colectividade galega de México participa na 'Global Muiñeira'