Estrutura Orgánica

SECRETARIO XERAL DA EMIGRACIÓN

D. Antonio Rodríguez Miranda

Dirección: Mazarelos, 15 - C.P.: 15703 - Santiago de Compostela

Tel.: +34 981 545 878

XEFE DE GABINETE

D. Rubén Del Río Freire

Dirección: Mazarelos, 15 - C.P.: 15703 - Santiago de Compostela

Tel.: 981 54 72 79

XEFE DE PRENSA

D. Mariano Goikoa Otero
Dirección: Mazarelos, 15 - C.P.: 15703 - Santiago de Compostela

Tel.: 981 54 72 94

 

SUBDIRECCIÓN XERAL DE XESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA E DO RETORNO

D. José Carlos García Bouzas

Dirección: Mazarelos, 15 - C.P.: 15703 - Santiago de Compostela

Tel.: 981 54 72 64

SERVIZO DE XESTIÓN ORZAMENTARIA

Dª. Beatriz Seoane Ares

Dirección: Mazarelos, 15 - C.P.: 15703 - Santiago de Compostela

Tel.: 981 54 58 32

SERVIZO DE APOIO TÉCNICO E CONTRATACIÓN
Dª. Lucía Portela Silva

Dirección: Mazarelos, 15 - C.P.: 15703 - Santiago de Compostela

Tel.: 981 54 72 81

SERVIZO DE PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE PROGRAMAS

Dª. Begoña Solís Domínguez

Dirección: Mazarelos, 15 - C.P.: 15703 - Santiago de Compostela
Tel.: 981 95 71 62

 

SUBDIRECCIÓN XERAL DA EMIGRACIÓN E DAS COMUNIDADES GALEGAS

D. Ramón Brigos Fernández

Dirección: Mazarelos, 15 - C.P.: 15703 - Santiago de Compostela

Tel.: 981 54 72 65

SERVIZO DE PROGRAMAS SOCIO-ASISTENCIAIS

D. José Antonio Casas Calviño

Dirección: Mazarelos, 15 - C.P.: 15703 - Santiago de Compostela

Tel.: 981 54 58 82

SERVIZO DE PROMOCIÓN DAS COMUNIDADES GALEGAS

D. José Iglesias de la Fuente

Dirección: Mazarelos, 15 - C.P.: 15703 - Santiago de Compostela

Tel.: 981 54 58 33

 

MANTEMENTO WEB

GaliciaAberta - http://emigracion.xunta.gal

Dirección: Mazarelos, 15 - C.P.: 15703 - Santiago de Compostela

Tel.: +34 981957172